“AD” materiál - pro MTB

 
 CHARAKTERISTIKA :

Kovokeramický třecí materiál určení pro tření za sucha i mokra, vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie, který se stává vedoucí na poli slinutých technologií.

JEDNÁ SE O BEZOLOVNATÝ A BEZASBESTOVÝ MATERIÁL.

materiál "AD"
 
Okruh použití:
materiál je vhodný do suchých i mokrých extrémních podmínek
tento materiál je doporučován pro MTB použití
 
MATERIÁL SE VYZNAČUJE :
vysokým statickým součinitelem tření
dobrou otěruvzdorností
velkou brzdící schopností při teplotách do 400°C
velmi dobrým spojením mezi ocelovou poměděnou podložkou a třecí vrstvou
velmi nízkým vlivem na brzdový kotouč
trojnásobnou životností destiček oproti konkurenčním organickým obložením
o 20% menší opotřebení než u konkurenčních slinutých výrobků
okamžitým brzdným efektem za mokra

 
Doporučené provozní podmínky::
Měrný tlak: P < 3.0 Mpa.
Kluzná rychlost: V < 40m.s-1
Trvalá teplota: 400 °C
Krátkodobá teplota: 600 °C
Protiplocha: ocel
 
 
POZNÁMKY :
- výměnu těchto brzdových obložení doporučujeme provádět ve specializovaných servisech
- POZOR! Chraňte tyto materiály před stykem s oleji, protože může dojít k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit pokles součinitele tření
- Na hodnotu součinitele tření měrného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky
 Na hodnotu součinitele tření,měřeného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky rychlosti, specifickém tlaku, kvalitě povrchu protiplochy i na konkrétním provedení třecího uzlu. Proto průběhy součinitele tření na diagramu nejsou přesně aplikovatelné pro provozní účely. Proto na brzdné účinky mají vliv na různé okolnosti: stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita brzdového kotouče téhož výrobce z důvodu společných dobrých třecích vlastností.
Brzděte s produkty firmy Gold fren
POZOR :
Na brzdné účinky mají velký vliv různé okolnosti:
Stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita materiálu a stav brzdového kotouče a správné zvolení materiálu pro vhodný brzdný účinek.