MATERIÁL S3-ZNZ

Charakteristika:

Materiál S3-ZNZ je materiál vyráběný na bázi sintrovaných kovokeramických třecích materiálů pomocí práškové metalurgie. Vysoký a stálý součinitel tření je charakteristický pro tuto výrobní technologii s minimálním stupněm otěru.

Tento materiál je výhradně určen pro závodní použití.

materiál "S3"

Použití materiálu S3-ZNZ:

 • racingové brzdové obložení vhodné hlavně na závodní a soutěžní vozy,
 • má velký brzdný účinek i ve vysokých rychlostech, s poměrně nízkou ovládací silou na pedál,
 • neopotřebovává kotouče,
 • vhodný pro použití na brzdy zadní nápravy, u vozů nevybavených děličem při použití směsi GP4 na přední nápravu.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

 • Velmi vysoký koeficient statického tření
 • Nízká abrazivita ve styku s materiálem brzdového kotouče
 • Speciální úprava brzdícího povrchu
 • Minimální rozdíl mezi brzdným výkonem za mokra a sucha
 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Vysoká účinnost brzd do 550°C (max.800°C)
 • Sintrovaný třecí materiál je připájen k zadní desce potažené mědí, takže riziko poruchy způsobené jeho oddělením (což se může přihodit u organických materiálů) je téměř vyloučeno.
 • Stálý brzdný účinek

Provozní parametry materiálu:

Specifický tlak:……………………………………..….p < 5,0 Mpa
Kluzná rychlost:…………………………………..…...V< 30 m/s
Maximální teplota při dlouhodobém provozu:…………...550°C
Maximální teplota při krátkodobém ohřevu: …………….800°C
Protiplocha: ocelové kotouče

Poznámka

 • výměna brzdového obložení by měla být prováděna za sucha a v čistotě. Jestliže materiál uvolněný otěrem přijde do styku s olejem nebo brzdovou kapalinou a tekutina prosákne do pórů třecího materiálu, mohlo by dojít ke katastrofálnímu poklesu koeficientu tření (brzdného výkonu).
 • Brzdný výkon je výrazně ovlivněn velikostí brzdné plochy brzdového kotouče, stářím a množstvím brzdné kapaliny a správným výběrem doplňkového materiálu brzdového obložení.
 • Brzděte s produkty firmy GOLDfren®.