"K5" materiál - pro letadla

 
 CHARAKTERISTIKA :

Kovokeramický třecí materiál vhodný pro tření za sucha i mokra vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie.
Tyto materiály se stávají vedoucí na poli slinutých kovů.

TENTO MATERIÁL JE BEZOLOVNATÝ A BEZAZBESTOVÝ TŘECÍ MATERIÁL

materiál "K5"
- kovokeramický třecí materiál vhodný pro tření za sucha i mokra vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie
- tyto materiály se stávají vedoucí na poli slinutých kovů
 
Okruh použití:
Tento materiál byl vyvinut pro sportovní letouny
Tyto slinuté materiály se vyznačují samočistícím efektem.
 
MATERIÁL SE VYZNAČUJE :
vysokým statickým součinitelem tření
dostatečnou otěruvzdorností
tepelnou stálostí až do 500°C,krátkodobě až 750°C
nízkým vlivem na brzdový kotouč
u tohoto materiálu je prodloužena životnost proti organickým směsím až trojnásobně

 
PROVOZNÍ PARAMETRY MATERIÁLU :
Měrný tlak: P < 2.0 Mpa.
Kluzná rychlost: V < 20 m.s-1
Max. trvalá teplota: 500 °C
Krátkodobá: 750 °C
Protiplochy: ocelové nosné plechy
 
 
POZNÁMKY :
výměnu těchto brzdových obložení doporučujeme provádět ve specializovaných servisech
POZOR! Chraňte tyto materiály před stykem s oleji, protože může dojít k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit pokles součinitele tření
Na hodnotu součinitele tření měrného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky
Brzděte s produkty firmy Gold fren

 
POZOR:
Na brzdné účinky mají velký vliv různé okolnosti:
Stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita materiálu a stav brzdového kotouče a správné zvolení materiálu pro vhodný brzdný účinek.