M A T E R I Á L AD

Charakteristika:

Kovokeramický klasický železografitový třecí materiál, určený pro tření za sucha i mokra. K základní železné složce jsou přidávány jemnější přísady než u materiálu K1.

JEDNÁ SE O BEZOLOVNATÝ A BEZASBESTOVÝ MATERIÁL.

materiál "AD"

Materiál se vyznačuje:

 • vysokým statickým součinitelem tření
 • dobrou otěruvzdorností
 • velkou brzdící schopností při teplotách do 500°C
 • velmi dobrým spojením mezi ocelovou poměděnou podložkou a třecí vrstvou
 • velmi nízkým vlivem na brzdový kotouč
 • trojnásobnou životností destiček oproti konkurenčním organickým obložením
 • o 20% menší opotřebení než u konkurenčních slinutých výrobků ve své třídě pro běžné použití

Okruh použití:

 • materiál je vhodný do suchých i mokrých podmínek pro silniční i terénní motocykly, kde u silničních je vhodný pro přední i zadní brzdu, u terénních doporučujeme použít pro přední brzdu
 • tento materiál je určen pro běžné silniční použití

Doporučené provozní podmínky:

Měrný tlak: p < 5 Mpa
Kluzná rychlost: v < 40 m.s-1
Trvalá teplota: 450°C
Krátkodobá teplota: 700°C
Protiplocha: ocelové kotouče

Poznámka:

 • výrobu brzdových obložení je nutné provádět za suchých a čistých podmínek, protože např. při styku třecího materiálu s olejem dojde k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit prudký pokles součinitele tření.
 • Na hodnotu součinitele tření,měřeného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky rychlosti, specifickém tlaku, kvalitě povrchu protiplochy i na konkrétním provedení třecího uzlu. Proto průběhy součinitele tření na diagramu nejsou přesně aplikovatelné pro provozní účely. Proto na brzdné účinky mají vliv různé okolnosti: stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita brzdového kotouče a správné zvolení třecího materiálu