MATERIÁL GP4

Charakteristika

Materiál GP4 je promyšleně vyvinutý kovokeramický materiál určený k použití při závodech. Vyráběný dle „Progressive Powder Technology“, která zaujímá vedoucí postavení v oboru technologií sintrovaných materiálů.

Tento materiál je vhodný pro použití při silničních závodech motocyklů.
Při běžném použití je třeba počítat s rychlejším opotřebením brzdového obložení

Doporučujeme používat výhradně v přední brzdě.

materiál "GP4"

CHARAKTERISTICKÉ RYSY:

 • Velmi vysoký koeficient statického tření
 • Nízká abrazivita ve styku s materiálem brzdového rotoru
 • Speciální úprava brzdícího povrchu
 • Použití tepelné izolace (snímatelného tepelného izolátoru) ze zadní strany brzdové destičky
 • Minimální rozdíl mezi brzdným výkonem za mokra a sucha
 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Vysoká účinnost brzd do 450°C (max.800°C)
 • Sintrovaný třecí materiál je připájen k zadní desce potažené mědí, takže riziko poruchy způsobené jeho oddělením (což se může přihodit u organických materiálů) je téměř vyloučeno.
 • Tento materiál je vyjímečný tím, že i při extrémním zahřátí zachovává konstantní brzdný účinek

Provozní parametry materiálu:

Specifický tlak:……………………………………..….p < 3,0 Mpa
Kluzná rychlost:…………………………………..…...V < 45 m.s
Maximální teplota při dlouhodobém provozu:…………...450°C
Maximální teplota při krátkodobém ohřevu: …………….800°C
Protiplocha: ocelové kotouče

POZNÁMKY:

 • výměna brzdových destiček by měla být prováděna za sucha a v čistotě. Jestliže materiál uvolněný otěrem přijde do styku s olejem nebo brzdovou kapalinou a tekutina prosákne do pórů třecího materiálu, mohlo by dojít ke katastrofálnímu poklesu koeficientu tření (brzdného výkonu).
 • Brzdný výkon je výrazně ovlivněn velikostí brzdné plochy diskového rotoru, stářím a množstvím brzdné kapaliny a správným výběrem doplňkového materiálu brzdových destiček.
 • Brzděte s produkty firmy GOLDfren®.