M A T E R I Á L K1

Charakteristika:

Kovokeramický třecí materiál pro tření za suchai za mokra vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie, který se stává vedoucí na poli slinutých technologií.

Kovokeramický materiál K1 je bronzgrafický třecí materiál, určený pro tření za mokra. V základní jemné bronzové kostře jsou rovnoměrně rozloženy hrubší nekovové třecí přísady.

BEZOLOVNATÝ A BEZAZBESTOVÝ MATERIÁL

materiál "K1"
 • vhodný pro off-road motocykly s vysokou životností v těžkém terénu, např.písek, bláto
 • v teplejším období doporučujeme nahradit materiálem K5
 • v bahnitých podmínkách má samočisticí efekt
 • je vhodný pro zadní brzdová obložení
 • nedoporučujeme používat na přední brzdu u silničních motocyklů a také u terénních motocyklů

MATERIÁL SE VYZNAČUJE:

 • vysokou hodnotou součinitele tření
 • vysokou otěruvzdorností
 • dobrou tepelnou stálostí do 450°C, krátkodobě až 750°C
 • stabilitou součinitele tření v širokém rozsahu
 • prodlouženou životností, oproti organickým směsím až trojnásobná

Provozní parametry materiálu:

Měrný tlak: p < 3,5 Mpa
Kluzná rychlost: v < 45 m.s-1
Trvalá teplota: 450°C
Krátkodobá teplota: 800°C
Protiplocha: ocelové kotouče

Poznámka

 • výrobu brzdových obložení je nutné provádět za suchých a čistých podmínek, protože např. při styku třecího materiálu s olejem dojde k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit prudký pokles součinitele tření.
 • na hodnotu součinitele tření, měrného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky rychlosti, specifickém tlaku, kvalitě povrchu protiplochy i na konkrétním provedení třecího uzlu. Proto průběhy součinitele tření na diagramu nejsou přesně aplikovatelné pro provozní účely. Proto na brzdné účinky mají vliv různé okolnosti: stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita brzdového kotouče a správné zvolení třecího materiálu
 • pro perfektní brzdný účinek doporučujeme k brzdovým obložením GOLDfren® použít také brzdové kotouče a hadičky téže značky z důvodu vynikajících společných třecích vlastností
 • Brzděte s produkty GOLDfren®.