M A T E R I Á L S3

Kovokeramický třecí materiál pro tření za sucha i mokra vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie, který se stává vedoucí na poli slinutých technologií

Charakteristika:

Vyvinutý kovokeramický materiál S3 je určený pro brždění za sucha i mokra. V základní jemné bronzgrafitové kostře jsou rovnoměrně rozloženy jemné nekovové přísady. materiál "S3"

Materiál se vyznačuje:

 • Rovnoměrně nejvyšším třecím koeficientem
 • dobrou otěruvzdorností
 • nízkým rozdílem mezi třením za mokra i za sucha
 • nízkým vlivem na ocelovou protiplochu (nízké opotřebení brzdového kotouče) – jedná se o neagresivní materiál
 • dobrou tepelnou odolností
 • prodlouženou životností oproti organickým směsím
 • poměděnou základní deskou oproti korozi
 • šetrností vůči životnímu prostředí

Okruh použití:

 • tento racingový materiál byl vyvinut pro silniční i terénní motocykly
 • tento materiál můžete použít u silničních motocyklů pro přední a zadní brzdu, pro terénní motocykly pouze pro přední brzdu

Doporučené provozní podmínky:

Měrný tlak: p < 3,0 Mpa
Kluzná rychlost: v < 45 m.s-1
Trvalá teplota: 450°C
Krátkodobá teplota: 800°C
Protiplocha: ocelový rotor

Poznámka

 • výrobu brzdových obložení je nutné provádět za suchých a čistých podmínek, protože např. při styku třecího materiálu s olejem dojde k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit prudký pokles součinitele tření.
 • na hodnotu součinitele tření, měrného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky rychlosti, specifickém tlaku, kvalitě povrchu protiplochy i na konkrétním provedení třecího uzlu. Proto průběhy součinitele tření na diagramu nejsou přesně aplikovatelné pro provozní účely. Proto na brzdné účinky mají vliv různé okolnosti: stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita brzdového kotouče a správné zvolení třecího materiálu
 • pro perfektní brzdný účinek doporučujeme k brzdovým obložením GOLDfren® použít také brzdové kotouče téhož výrobce z důvodu společných dobrých třecích vlastností.