MATERIÁL GP4

Charakteristika

Materiál GP4 je kovokeramický materiál cíleně vyvinutý k použití při závodech a vyráběný progresivní práškovou technologií, která zaujímá vedoucí postavení v oboru výrobních technologií pro sintrované materiály.

Tento materiál je vhodný pro závodní použití. Při běžném použití je třeba počítat s rychlejším opotřebením brzdového obložení.

Doporučujeme používat výhradně pro přední brzdu.

materiál "GP4"

Použití materiálu GP4:

 • racingové destičky určené pro sportovní účely a pro zkušené jezdce,
 • předností je velmi malá ovládací síla na pedálu,
 • velký brzdný účinek při maximálních rychlostech,
 • citlivé v celém brzdovém rozsahu,
 • neopotřebovávají brzdové kotouče a samotné segmenty,
 • nepřevařují brzdovou kapalinu,
 • nevhodné na zadní nápravu pro vozy vybavené děličem brzd.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY:

 • Velmi vysoký koeficient statického tření
 • Nízká abrazivita ve styku s materiálem brzdového rotoru
 • Speciální úprava brzdícího povrchu
 • Minimální rozdíl mezi brzdným výkonem za mokra a za sucha
 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Vysoká účinnost brzd do 450°C (max.800°C)
 • Sintrovaný třecí materiál je připájen k zadní desce potažené mědí, takže riziko poruchy způsobené jeho oddělením, k čemuž může dojít u
 • organických materiálů, je téměř vyloučeno.
 • Tento materiál je mimořádný tím, že i při extrémním zahřátí zachovává konstantní brzdný účinek

Provozní parametry materiálu:

Specifický tlak:……………………………………..….p < 3,0 Mpa
Kluzná rychlost:…………………………………..…...V < 45 m.s
Maximální teplota při dlouhodobém provozu:…………...450°C
Maximální teplota při krátkodobém ohřevu: …………….800°C
Protiplocha: ocelové kotouče

POZNÁMKY:

 • výměna brzdových destiček by měla být prováděna za sucha a v čistém prostředí. Jestliže materiál uvolněný otěrem přijde do styku s olejem nebo brzdovou kapalinou a tekutina prosákne do pórů třecího materiálu, mohlo by dojít ke katastrofálnímu poklesu koeficientu tření (brzdného výkonu).
 • Brzdný výkon je výrazně ovlivněn velikostí brzdné plochy brzdového kotouče, stářím a množstvím brzdné kapaliny a správným výběrem doplňkového materiálu brzdových destiček.
 • Brzděte s produkty firmy GOLDfren®.