GOLDfren
EN fr DE SP IT RU HU FR USA ASIA
SPACEK PRODUCT, Poběžovice 29, 534 01 Holice v Čechách, CZECH REPUBLIC
fax: 00 420 466 682 027, tel.: 00 420 466 682 065 goldfren@goldfren.cz, www.goldfren.net, www.goldfren.de, www.goldfren.com

Více bezpečnosti s ocelovými brzdovými hadicemi GOLDfren s opletením.

Funkce brzd

Hydraulické brzdy jsou dva spojené písty, kde tlak přenáší brzdová kapalina. Přes ruční páčku příp. nožní páku je ovládán jeden píst o malém průměru a poměrně dlouhým chodem a na druhém konci spojovací vysokotlaké hadice je brzdící třmen, kde je píst o velkém průměru a krátkém chodu. Síly působící na písty jsou v opačném poměru než plochy pístů, tzn. čím větší průměr pístu na brzdiči, tím lehčí silou stačí mačkat brzdící páku. Průměr pístku na brzdiči a tím i posun destiček je několik desetin. Není zde žádná síla, která by destičky dávala po povolení tlaku od sebe, a tak musí mít kotouč malé čelní házení. Kotouče jsou vyrobeny, buď jako jeden kus nebo jsou vyráběny v podobě ocelového věnce nanýtovaného na hliníkovém středu s malou vůlí. Pokud je kotouč křivější, je už při brzdění cítit „kopání“ do páčky.

Tlak přenáší v brzdovém systému brzdová kapalina, která musí snášet vysoké teploty, které vznikají vlivem tření mezi brzdovým obložením a kotoučem. Tato teplotní odolnost je velmi důležitá, neboť v mikrokapičce vody při varu expandují vzduchové bublinky, které se mohou zachovat dvojím způsobem. Buď při malém stisku páčky, kdy není otevřena cesta z pístu páčky do zásobní nádržky se bublinky rychle rozpínají a zvyšuje se tlak na brzdící pístky, které začnou více brzdit až do zablokování kola, nebo nastává druhá varianta, že se při brzdění zahřeje kapalina a povolte páčku. Pak se vytvoří bublinky někde v oblasti brzdiče a vytlačí z hadice přebytečnou kapalinu do nádobky. Nyní při brzdění není mezi páčkou a brzdičem v hadici jen kapalina, ale i vzduch, který je mnohonásobně stlačitelný. Takže se může stát, že na jeden stisk páčky až k řidítku se nevyvolá potřebný tlak a nedojde k zabrzdění. Pokud se podaří rychle opakovaně stisknout páčku, zlepší se brzdící účinek, ale ne do té míry jako v případě správně fungujících, nezavzdušněných brzd.

Brzdová kapalina je hydroskopická, což znamená, že je schopná do sebe absorbovat vlhkost ze vzduchu. Vlhkost v brzdové kapalině snižuje bod varu. Z tohoto důvodu je třeba používat brzdovou kapalinu z řádně uzavřeného, nového balení a měnit ji přibližně jednou za dva roky.

[ ©2005-2010 Created by Czechproduct ]