GOLDfren
EN fr DE SP IT RU HU FR USA ASIA
SPACEK PRODUCT, Poběžovice 29, 534 01 Holice v Čechách, CZECH REPUBLIC
fax: 00 420 466 682 027, tel.: 00 420 466 682 065 goldfren@goldfren.cz, www.goldfren.net, www.goldfren.de, www.goldfren.com

Více bezpečnosti s ocelovými brzdovými hadicemi GOLDfren s opletením. - Výměna brzdové kapaliny

Údržba brzd - Doplňování brzdové kapaliny

Jednou z podmínek dokonalé činnosti brzdy je, že v brzdovém systému nesmí být vzduch. Lze tomu zabránit trvale dostatečným množstvím brzdová kapaliny v nádržce brzdy, které zabrání nasátí vzduchu z prostoru nádržky do hlavního válce a přetlačení do potrubí.

Kapalina se provozem brzdy nespotřebovává a odpaření je minimální. Praktický úbytek může proto nastat pouze netěsnostmi nebo rozpojením některé části brzdového systému, např. při opravách. Pokles kapaliny v nádržce však vzniká automaticky se vznikem opotřebení brzdových čelistí, kdy kapalina vyplňuje prostory válců zvětšované tím, jak písty postupují za tenčícími se čelistmi.

Nádržka je společná pro oba systémy brzdy a pro kapalinový systém spojky. Je v hlavním zavazadlovém prostoru – viz obr., uzavřená šroubovou uzávěrou. Je z průsvitné plastické hmoty a kapalina je v ní vidět výřezy v jejím upevňovacím plášti. Jakmile se objeví ve výřezu světlejší část nádržky, je to pokyn k doplnění.

Výměna brzdové kapaliny

Existuje několik způsobů výměny brzdové kapaliny. Pro příklad uvádíme dva.

  1. Odšroubovat víčko nádobky na páčce a odsát stříkačkou nebo vakuovým odvzdušňovacím přístrojem všechnu starou kapalinu. Nalít novou brzdovou kapalinu a povolit odvzdušňovací šroub na brzdiči, na který se nasadí hadička. Pomalu zmáčknout páčku až na doraz, přičemž z hadičky vyteče trocha kapaliny. Páčku držet stále stisknutou a přitom dotáhnout odvzdušňovací šroub a zmáčknout páčku. Tento postup opakovat do té doby, dokud teče stará kapalina (je znatelně špinavější než nová). Přitom nezapomenout kontrolovat zásobu nové brzdové kapaliny v nádržce, aby se zbytečně nenasál do systému vzduch.
  2. Odšroubovat víčko a odsát starou kapalinu. Nasadit na odvzdušňovací šroub hadičku se stříkačkou, ve které je nová kapalina, šroub povolit a pomalu natlačit novou kapalinu. Nahoře do nádobky bude vytékat stará brzdová kapalina.
[ ©2005-2010 Created by Czechproduct ]